W jaki sposób podnieść jakość tłumaczeń prawniczych

Błędne tłumaczenie danej frazy lub fragmentu w umowie, czy kontrakcie, może prowadzić nawet do pozwów sądowych i utraty dużej ilości pieniędzy.

Dlatego też, podczas wykonywania tłumaczeń prawniczych powinniśmy ze zdwojoną siłą skupiać się i koncentrować. Tłumacz dokonujący przekładu tekstów prawniczych powinien wykazywać się dobrą wiedzą i zrozumieniem dla przepisów prawa. Powinien on, lub ona, z wyjątkową troską obchodzić się z tłumaczeniem w celu uniknięcia jakiegokolwiek błędu.

Tłumaczenia prawnicze wykonywane są najczęściej w następujących obszarach specjalizacji:

 • Testamenty i fundusze powiernicze
 • Arbitraże
 • Odszkodowania
 • Spory sądowe
 • Statuty przedsiębiorstwa
 • Podatki
 • Prawo rodzinne
 • Prawo imigracyjne
 • Prawo międzynarodowe
 • Ubezpieczenia
 • Prawo pracownicze
 • Prawo dotyczące nieruchomości

Poniżej prezentujemy kilka wskazówek pozwalających wykonywać tłumaczenia prawnicze z większą dokładnością:

1. Materiały do tłumaczenia otrzymane od zleceniodawcy powinny być przeanalizowane w celu określenia ich złożoności, objętości i zawiłości lingwistycznych.

2. Tłumacz prawniczy powinien posiadać bogate słownictwo.

3. Zagraniczny tłumacz nie posiadający kwalifikacji może zrujnować całą pracę. Powinniśmy o tym pamiętać i zawsze zatrudniać doświadczonych, profesjonalnych tłumaczy.

4. Tłumaczenie powinno być przeprowadzane z wykorzystaniem narzędzi CAT (wspomagających proces tłumaczenia) Pozwala to zachować spójność słownictwa i stylistyczną koherencję w całym tekście.

5. Tłumacz pracujący nad zleceniami prawniczymi powinien posiadać bogatą wiedzę na tematy związane z prawem, kulturą i lingwistyką.

6. Prawo dzieli się na kilka obszarów, których tłumaczenie wymaga zatrudnienia odpowiedniej osoby posiadającej wiedzę w tym właśnie obszarze. Tłumacz prawniczy powinien od tym pamiętać.

7. Aby tłumaczenie prawnicze było wykonane w sposób odpowiedni, zleceniobiorcy powinni posiłkować się nie tylko słownikami prawniczymi jednojęzycznymi, ale również badać przedmiot tłumaczenia i szukać rozwiązań w słownikach dwujęzycznych.

8. Tłumacz powinien używać słów znalezionych w słownikach z zachowaniem odpowiedniej czujności.

9. Poza terminologią, tłumacz powinien również koncentrować się na istotnych aspektach tekstu, takich jak konwencje tekstowe w języku źródłowym. W większości przypadków, języki są uzależnione od kultury i odbiorcom języka docelowego czasami trudniej przekazać informacje zawarte w tekście źródłowym. Tłumacz powinien więc znaleźć struktury językowe o identycznym znaczeniu do tych zawartych w języku źródłowym.

10. Jakość tłumaczenia prawniczego powinna być kontrolowana, a końcowa korekta powinna koncentrować się na określeniu czy cały proces tłumaczenia został przeprowadzony prawidłowo, a tłumaczone dokumenty gotowe są do przedstawienia w sądzie lub innym oficjalnym miejscu, w którym będą potrzebne.

Wszystkie powyższe porady są bardzo pomocne w podnoszeniu jakości i umiejętności tłumaczy prawniczych. Wprowadzanie tych rad w życie pozwala minimalizować liczbę błędów i podnosić standard wykonywanych usług.

Pojedynczy błąd w przetłumaczonym dokumencie prawnym może naszego klienta kosztować fortunę. Dlatego też, biorąc pod uwagę to, jak dużym wyzwaniem są tłumaczenia prawnicze, nawet ktoś uważany za eksperta w dziedzinie prawa nigdy nie powinien zaniedbywać swojego zlecenia. Powinniśmy pracować nad tego typu tłumaczeniami w sposób odpowiedzialny i bez przerwy podnosić nasze kwalifikacje translatorskie.

o autorze

Jakub Suchocki – tłumacz języka angielskiego, specjalizacja prawnicza


Artykuł pochodzi z serwisu:
Albercik.pl – darmowe artykuły do przedruku na strony www

Tłumaczenie przysięgłe – z czym to się je?

Tłumaczenie przysięgłe potrzebne jest zawsze tam, gdzie nacisk kładzie się na moc prawną dokumentu. Będą więc to wszelkiego rodzaju instytucje, urzędy i inne władze i organizacje, do których składamy różne zaświadczenia. Rejestrując więc samochód sprowadzony zza granicy, ubiegając się o wizę, stypendium, zasiłek, składając dokumenty do urzędów stanu cywilnego, przedkładając u nowego pracodawcy świadectwo pracy zza granicy lub starając się o zwrot kosztów za leczenie przeprowadzone za granicą musimy mieć tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów. Tłumaczenie zwykłe wystarczy, gdy dokument przeznaczony jest do użytku wewnętrznego lub gdy musimy przetłumaczyć np. wzór umowy czy katalog reklamowy, lub jakikolwiek inny tekst.

Tłumaczenie przysięgłe ma moc prawną, dlatego zawiera pieczęć i podpis tłumacza figurującego na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. To z kolei narzuca stawki dla klientów instytucjonalnych, i długość strony rozliczeniowej dla wszystkich klientów. Standardowa strona mieści 1800 znaków ze spacjami, jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków ze spacjami. Jest to pozostałość z czasów, gdy tłumaczeń dokonywano na… maszynie do pisania. Strona maszynopisu miała 25 wersów, w każdym 45 znaków.

Tłumaczenie przysięgłe zawiera też sobie tylko właściwe znaki: -/- oznacza koniec wersu, /-/ – podpis, a treść w [kwadratowych] nawiasach – uwagi tłumacza. Swoim podpisem i pieczęcią poświadcza on zgodność przekładu i oryginału, dlatego też umieszcza się informację o wyglądzie dokumentu samego w sobie, wszystkich postawionych pieczęciach i adnotacjach, stemplach itd. Nie jest, oczywiście, możliwa zmiana treści na życzenie klienta – np. poprawienia stopni na dyplomie czy uzupełnienie dokumentu o treść, której brakuje lub ominięcie „niewygodnych” informacji.

Warto wiedzieć, że tłumaczenie przysięgłe w każdym kraju wygląda inaczej. Podczas gdy polscy tłumacze figurują na liście Ministra Sprawiedliwości, na Ukrainie tłumaczenie należy poświadczyć notarialnie, w USA tłumaczy certyfikuje Departament Stanu, z kolei w Niemczech przeważnie akceptowane są tłumaczenia wykonane przez tłumaczy przysięgłych w kraju, w którym wydano dany dokument i w którym zrobiono tłumaczenie poświadczenie (zdarzają się jednak jednostkowe przypadki odrzucenia takich translatów, wszystko zależy od dobrej woli urzędnika.

o autorze

Karolina Kaszuba, AVISTA biuro tłumaczeń Kraków


Artykuł pochodzi z serwisu:
Albercik.pl – darmowe artykuły do przedruku na strony www

O specyfice tłumaczenia sądowego słów kilka

W 2010 roku wśród Sądów Rejonowych i Okręgowych w Polsce przeprowadzono ankietę, w której poproszono o wskazanie języków tłumaczenia sądowego dla których powołano tłumaczy przysięgłych. Po przeanalizowaniu wszystkich ankiet okazało się, że we wszystkich prowadzonych postępowaniach odnotowano aż 34 języki (oba rodzaje sądów wymieniły 23 wspólne języki), które musiały być tłumaczone podczas posiedzeń sądowych.

Wśród języków tłumaczenia sądowego znalazły się najpopularniejsze języki – niemiecki, angielski, francuski, włoski i rosyjski, a także migowy i ukraiński. Oprócz tego sądy podawały m.in. rumuński, czeski, litewski. Ciekawie rozkłada się to geograficznie, np. tłumacze języka litewskiego najczęściej powoływani są na Suwalszczyźnie (w 2010 r. 1/3 wszystkich tłumaczy litewskiego skoncentrowana była właśnie na podlasiu).

Podczas tłumaczenia sądowego tłumacz pracuje w szczególnym stresie – od tego, jak wykona swoją pracę, może zależeć wyrok. Dlatego musi być szybki i dokładny – nie pozwalać sobie na zbyt daleko idące interpretacje, a także uważać na wszelkiego rodzaju małe słówka, które dodane lub ominięte, mogą wypaczyć sens wypowiedzi. Wystarczy prześledzić doniesienia z rozprawy Oscara Pistoriusa i pozostawiające wiele do życzenia pod względem jakości tłumaczenia ustne z afrikaans na angielski. Tłumaczka m.in. opuszczała część słów, przeinaczała i wypaczała treść tłumaczonych zdań, aż w końcu została wyłączona za nienależyte wykonywanie swoich obowiązków.

Tłumacz sądowy musi również być dyskretny i nie omawiać z nikim szczegółów sprawy, w której bierze udział, jeżeli jest to sprawa o charakterze poufnym.

Często można też spotkać się z opinią, iż podczas wykonywania tłumaczenia, tłumacz sądowy powinien również wyjaśniać różnice kulturowe. Kilka lat temu w USA przeprowadzano badanie wśród sędziów i prokuratorów, zadając im pytanie czy tłumacz sądowy powinien również być tłumaczem kultury. Zdecydowana większość sędziów była przeciw, również prokuratorzy nie odpowiedzieli twierdząco na pytanie zadanie w ankiecie, chociaż ok. 40% nie potrafiła jednoznacznie się określić. 

o autorze

Karolina Kaszuba


Artykuł pochodzi z serwisu:
Albercik.pl – darmowe artykuły do przedruku na strony www

Tłumaczenia przysięgłe – o czym należy pamiętać?

Po pierwsze, musimy być świadomi tego, że tłumacz ma prawo zaznaczyć w tłumaczeniu, że wykonywał tłumaczenie przysięgłe ze skanu lub kopii, jeśli nie okażemy mu przy odbiorze oryginału dokumentu. Tłumacz nie ma również prawa ingerować w treść dokumentu

Skanując dokumenty zwróćmy również uwagę, czy czytelne są wszelkie pieczęcie i stemple widniejące na dokumencie – jeśli wersja elektroniczna jest słabo czytelna, warto wykonać dodatkowy skan lub zdjęcie samej pieczęci – ułatwi to tłumaczowi pracę i nie będzie musiał oznaczać tekstu jako nieczytelnego w przypadku, gdyby nie mógł odczytać treści na dokumencie.

Jeśli dokumenty są wielostronne, ale treść widnieje wyłącznie na pierwszej stronie, np. blankietu, dyplomu itp. – wysyłając dokumenty, by otrzymać ich tłumaczenia przysięgłe, przeskanujmy i tak obie strony, jeśli widnieją na nich pieczęci lub stemple – tłumacz musi o nich wzmiankować.

Jeśli na dyplomie lub innym dokumencie widnieje pieczęć sucha, która nie będzie widoczna na skanie – koniecznie powiadommy o tym tłumacza. Podobnie jak o niewidocznych na skanach naklejkach z hologramami, znakach wodnych itp.

Pamiętajmy również, żeby skanować dokumenty zawsze w kolorze. Jeśli wykonujemy zdjęcia dokumentów – pamiętajmy, by były wyraźne i wysokiej jakości. Lepiej zrobić dwa zdjęcia, które pozwolą tłumaczowi bez problemu odczytać treść dokumentu i wykonać zamówione przez nas tłumaczenia przysięgłe.

Jeśli tłumaczymy dokumenty z języków, które używają innego alfabetu – np. ukraińskiego, białoruskiego czy rosyjskiego – dobrze jest dostarczyć również skan paszportu – wtedy tłumaczenia przysięgłe będą zawierać adnotację odnośnie transliteracji naszych danych.

Gotowe tłumaczenia będą zawierać adnotacje odnośnie wszelkich skreśleń, poprawek i dopisków na dokumencie, podpisów, pieczęci itp. Koniec każdego akapitu oznaczony będzie znakiem „-/-„, a miejsce podpisu – „/-/”. Nasze tłumaczenia otrzymają również unikalny numer w repertorium tłumacza. Takie tłumaczenia będziemy mogli złożyć w rozmaitych instytucjach i urzędach, ponieważ zachowuje ono moc prawną oryginalnego dokumentu.

 

o autorze

Karolina Kaszuba, biuro tłumaczeń Avista z Krakowa


Artykuł pochodzi z serwisu:
Albercik.pl – darmowe artykuły do przedruku na strony www

Tłumaczenia przyszłości

Tłumaczenia maszynowe?

Każdy internauta przynajmniej raz zaglądnął i skorzystał z tłumaczenia maszynowego oferowanego przez najpopularniejszą na świecie wyszukiwarkę. Czy to po to, żeby faktycznie coś przetłumaczyć, czy po to, żeby zobaczyć jak Krzysztof Krawczyk staje się Beyonce (już nie, ale to były czasy). Każdy, kto próbował przetłumaczyć w taki sposób dłuższe zdania, być może miał szansę przekonać się, że jeszcze dużo wody upłynie w rzece, zanim takiemu tłumaczeniu będzie można zaufać w ciemno. Wieloznaczność czy szyk zdania, idiomy w dalszym ciągu są dla tłumaczenia maszynowego bytem nieuchwytnym i niemal nieprzetłumaczalnym. Jednak niektórzy albo o tym nie wiedzą, albo w sobie tylko wiadomy sposób ignorują tę wiedzę i bez mrugnięcia okiem tłumaczą całe zdania, akapity, strony za pomocą internetowego translatora. Pół biedy, gdyby robili to wyłącznie na potrzeby własne, niestety zdarza się, że te głupoty publikują. Do legendy wśród moich znajomych przeszła historyjka opowiedziana przez jednego z wykładowców praktyki tłumaczenia, który w ramach pracy zaliczeniowej otrzymał tekst przetłumaczony właśnie w translatorze online.

Prawdopodobnie na tym „przejechali” się zarządzający tłumaczeniem strony tzw. Obamacare na hiszpański. Zarzucono im posłużenie się tłumaczeniem zautomatyzowanym na podstawie np. błędnego szyku zdań i niespójności terminologicznej. Tłumaczenie stron internetowych na początku może przerażać ilością pracy, ale można skorzystać z doświadczeń innych.

Francuska wersja Facebooka powstała w mniej niż dwa tygodnie, a tłumaczenia dokonali… użytkownicy. Tzw. crowdsourcing, czyli w tym przypadku zlecenie tłumaczenia grupie ludzi, idealnie nadaje się do tłumaczenia właśnie takich zleceń. Najlepiej oczywiście na początek zlecić wstępne opracowanie materiału jednemu tłumaczowi, który stworzy glosariusz najczęściej występujących terminów, co umożliwi zachowanie jednolitego słownictwa.

Na razie nic więc nie wskazuje na to, że przyszłość tłumaczenia leży w przekładzie maszynowym. Eksperci twierdzą, iż rynek w swoim obecnym kształcie dąży do instytucji tłumacza-specjalisty, tzw. digital native, osoby swobodnie poruszającej się w cyberprzestrzeni i w świecie nowoczesnych technologii, która posiada wiedzę specjalistyczną z danego zakresu i będzie w stanie np. samodzielnie zaimplementować tekst na tłumaczonej stronie. 

o autorze

Karolina Kaszuba


Artykuł pochodzi z serwisu:
Albercik.pl – darmowe artykuły do przedruku na strony www

Tłumaczenia ustne i ich rodzaje

To z kolei sprawia, że nigdy nie zniknie instytucja tłumacza, co więcej sytuacji, w których trzeba będzie zrealizować tłumaczenia ustne, będzie coraz więcej. Czy to śluby (tłumaczenia w sytuacjach urzędowych będą obecne zawsze), chrzty, czy konferencje i sympozja, wszędzie tam tłumaczenia ustne są niezbędne. Zasadniczo wyróżniamy ich dwa rodzaje: symultaniczne i konsekutywne. Te pierwsze odbywają się z wykorzystaniem technologii pomocniczych – kabin i zestawów nadawczo-odbiorczych. Tłumacz siedzi w kabinie, w słuchawkach słyszy komunikat źródłowy i niemal natychmiast, z opóźnieniem rzędu kilku sekund, podaje gotowe tłumaczenie do mikrofonu i tym samym uszu zebranych. Audytorium może liczyć od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy słuchaczy (ostatnią tak pokaźną okazją, w której wykorzystano tłumaczenia ustne było Top Gear Live i tłumaczenie konsekutywne odbierane za pomocą fal radiowych). Ten rodzaj tłumaczenia wykorzystywany jest głównie podczas konferencji, sympozjów, ale też podczas transmisji na żywo np. podczas Eurowizji.

Tłumaczenie konsekutywne nie wymaga użycia zaawansowanej technologii, tłumacz przekłada komunikat po jego wygłoszeniu przez prelengenta. Długość komunikatu może być różna i trwać nawet kilka minut. Podobne do konsekutywnego jest tłumaczenie liason, zasadniczą różnicą jest w jego przypadku długość komunikatu, który liczy sobie maksymalnie 3-4 zdania.

Tłumaczenia ustne wykorzystywane w przypadku gdy mała grupa ludzi nie włada językiem używanym przez większość mogą być również dokonywane metodą tzw. szeptania. Komunikat przekładany jest na bieżąco, szeptem.

Bardzo często do tłumaczeń ustnych zaliczane są również tłumaczenia audiowizualne. Użycie lektora jest najpopularniejsze w krajach byłego ZSRR, w tym Polsce, w innych krajach w prawie ogóle nie występuje, ustępując miejsca dubbingowi lub napisom. Często spotykaną formą tłumaczenia voice-over w innych krajach jest czytanie dialogu przez dwójkę lektorów – kobietę i mężycznę. W Niemczech lektorzy czytają listy dialogowe programów popularno naukowych i rozrywkowych, np. Top Gear czy Pogromców Mitów. Rzadko, o ile w ogóle, usłyszymy lektora w kinie, gdzie używa się raczej tłumaczenia z napisami lub dubbingiem (w wersjach dla dzieci).

Tłumacze realizują tłumaczenia ustne również w urzędach, szpitalach, instytucjach i innych miejscach. Gdy tłumacz otrzymuje tekst w formie drukowanej i musi go natychmiast przetłumaczyć ustnie, dokonuje tłumaczenia avista.

o autorze

Karolina Kaszuba


Artykuł pochodzi z serwisu:
Albercik.pl – darmowe artykuły do przedruku na strony www