Tłumaczenie dokumentów

Nie wystarczy jednak zwykłe tłumaczenie, wykonane przez osobę, która po prostu zna dany język obcy. Niezbędne jest tłumaczenie, które wykona tłumacz przysięgły. Tłumaczenia przysięgłe mogą być wykonane tylko przez osoby do tego uprawnione.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Wykonuje on przekłady dokumentów takich jak dokumenty urzędowe czy procesowe. Tłumacze przysięgli uwierzytelniają także odpisy wykonane w językach obcych i poświadczają odpisy wykonane przez inne osoby. Każdy dokument przetłumaczony czy też poświadczony przez tłumacza przysięgłego zostaje potwierdzony za pomocą pieczęci z imieniem i nazwiskiem, a także numerem pozycji na liście tłumaczy przysięgłych i określeniem języka, w którym specjalizuje się tłumacz. Do najczęściej spotykanych tłumaczy należy tłumacz przysięgły angielskiego, tłumacz przysięgły francuskiego oraz tłumacz przysięgły niemieckiego. Dokumenty tłumaczone lub potwierdzane przez tłumacza przysięgłego zyskują wartość prawną i stają się oficjalną wersją dokumentu. Każdy dokument tłumaczony przez tłumacza przysięgłego zostaje wpisany do tzw. repertorium. W wielu przypadkach tłumacz przysięgły sporządza tłumaczenia na rzecz osób prywatnych, ale równie często wykonuje je na zlecenie organów państwowych, takich jak policja, prokuratura czy sąd.

Wszelkie działania tłumaczy przysięgłych w Polsce regulowane są ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego. Ustawa ta obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku. Wszelkie opłaty, które pobiera tłumacz przysięgły na rzecz organów państwowych również określane sa przez rozporządzenia państwowe. Opłaty na rzecz osób prywatnych nie są regulowane i zależą m.in. Od tego jak długie jest tłumaczenie, jak skomplikowane, ile jest czasu na jego wykonanie.

By zostać tłumaczem przysięgłym należy spełnić wymagania wymienione w ustawie o tłumaczach przysięgłych. Są to m.in. znajomość języka polskiego, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nie można być karanym za przestępstwa umyślne, trzeba posiadać studia wyższe i inne. Kandydat na tłumacza musi zdać państwowy egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie kandydat zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, składa ślubowanie, otrzymuje pieczęć i ma już prawo wykonywać zawód tłumacza przysięgłego.

o autorze

Małgorzata Borowska
Argus – tłumacz przysięgły języka angielskiego
ul. Górnicza 8, Kolonia Borek
42-262 Poczesna


Artykuł pochodzi z serwisu:
Albercik.pl – darmowe artykuły do przedruku na strony www