Nie wstydź się swojego angielskiego!

Wielu Polaków wciąż czuje się niezręcznie, kiedy są zmuszeni posłużyć się językiem angielskim na przykład wobec cudzoziemca. Jak pokazują statystyki, niepotrzebnie. Według najnowszego raportu EF EPI (English Proficiency Index), który podsumowuje znajomość języka angielskiego w około 70 państwach, Polacy plasują się całkiem wysoko, bo aż na dziewiątym miejscu. Raport powstał na podstawie badań przeprowadzonych na grupie ponad 910 tysięcy dorosłych mieszkańców globu i jest największym, międzynarodowym badaniem językowym tego typu.

Najgorszą znajomością angielskiego wykazały się kraje Afryki Północnej oraz Środkowego Wschodu, co nie odbiega znacząco od wyników z poprzednich lat. Nie dziwi to, jeśli weźmie się pod uwagę zachodzące koleracje. W krajach, których PKB jest wysokie, mieszkańcy znacznie lepiej posługują się językiem angielskim niż w tych, w których PKB jest niższe. Przenosi się to także na liczbę urodzeń oraz wysokość zarobków.

W Europie najniższy poziom znajomości języka angielskiego został wykazany we Francji. Dziewiąta pozycja Polski jest spadkiem w porównaniu do poprzedniego roku – w tym wyprzedziła nas Estonia, Słowenia oraz Luksemburg. Ponadto lepiej od Polaków radzą sobie kraje skandynawskie i Holandia. Tradycyjnie już, wysokim poziomem wykazały się kraje Europy Środkowej i Północnej.

Jeśli badanie ująć całościowo, bez podziału na kraje, znajomość języka angielskiego cały czas rośnie w porównaniu do poprzednich lat. Prawie wszędzie kobiety lepiej posługują się angielszczyzną niż mężczyźni – zwłaszcza w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie oraz we wschodniej Europie, choć różnice zanikają w krajach będących w czołówce. Jeśli wziąć pod uwagę wiek badanych, najlepiej z językiem radzą sobie młode osoby, między 18 a 20 rokiem życia. Wraz z wiekiem spada znajomość języka angielskiego wśród mieszkańców globu.